Folkeskole

Ribe Kunstmuseum giver omvisninger og udvikler løbende nye undervisningsforløb, der tilpasses folkeskolens mellemtrin og udskoling.
På omvisninger og i undervisningsforløb belyses og udforskes forskellige perioder i dansk kunsthistorie i årene 1750-1950. Vi dykker ned i kunstneriske strømninger og temaer, og vi ser nærmere på de mange motiver og symbolske betydninger, der knytter sig til værkerne i Ribe Kunstmuseums permanente samling.

Varighed: 45-60 min.
Pris: 650 kr.
Max. 25 elever.

Hvis I besøger Ribe Kunstmuseum uden at skulle have en omvisning skal I melde jeres ankomst på forhånd. Husk at nævne, hvis I vil benytte app'en. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal skolebørnene være under opsyn af en lærer under hele besøget. Læs husreglerne her.

AKTUEL SÆRUDSTILLING

Til udstillingen Peter Callesen. På dybt vand er der blevet udarbejdet tre helt nye undervisningsforløb for Folkeskolens mellemtrins- og udskolingsklasser. Der er herudover mulighed for at tilmelde sig en af de fire workshops. Forløbs- og workshopsbeskrivelser findes her

Billeder, der fortæller historier

Sammen arbejder vi med forskellige redskaber og strategier til billedanalyse og taler om, hvordan kunstværker bliver til, hvorfor de ser ud som de gør, hvilke historier, de fortæller og hvad de betyder - i dag såvel som i tidligere tider.

Guldalderen i dansk kunst

Sammen ser vi på udvalgte værker fra tiden ca. 1800-1850 i dansk kunst. Vi sætter fokus på den historiske kontekst og undersøger, hvordan guldalderen kommer til udtryk i kunsten ved at se på forskellige malestile og motiver, såsom portrætter, landskaber og genremalerier. Man kan som udskolingsklasse med fordel arbejde med undervisningsmaterialerne, der via eksempler fra Ribe Kunstmuseums samling giver en god indføring i Romantikken og Det Moderne Gennembrud.

Det moderne gennembrud

Sammen ser vi nærmere på tiden omkring år 1900, hvor der i billedkunsten sker et oprør med guldalderens traditioner. Kunsten bliver moderne og vi analyserer værker af bl.a. Kristian Zahrtmann, Michael Ancher og Vilhelm Hammershøi. Man kan med fordel kigge på undervisningsmaterialet om Det Moderne Gennembrud inden besøget

Fotosafari i Ribe

Ribe Kunstmuseum inviterer fotointeresserede elever og lærere til en gåtur gennem Ribes fotografi-venlige gader. Her finder vi motiver i byens rum og lærer ved praktiske øvelser om detaljernes magt, om vinkler og billedopbygning. Omviseren giver tips til at skabe levende og gode billeder. Læs mere om fotosafarien her