Gaver til kunstmuseet

I 2019 købte museet et værk af kunstneren Henrik Saxgren for gavebeløb i 2019. Foruden selve gavebeløbene bevirkede donationerne, at museet i 2019 fik en momskompensation på godt 100.000 kr.

Det er således et ikke ubetydeligt bidrag til museets økonomi, man kan bidrage til, hvis man giver en gave på minimum 200 kr. Museet skal have mindst 100 gavegivere for at momskompensationen kan udløses. Vi er derfor meget afhængige af, at gode venner af museet igen vil bidrage ved senest 31. december at indbetale min. 200 kr. til museets gavekonto: 3203 10382475. Husk at oplyse navn i kommentarfeltet.

Anføres også CPR-nr. i forbindelse med indbetalingen, indberettes beløbet til Skat, så det bliver fratrukket på selvangivelsen. Ønsker man udelukkende at indbetale et støttebeløb, dvs. uden at få skattefradrag, skal man ikke oplyse sit CPR-nr. Så snart indberetningen er afviklet, og ikke længere er nødvendig for at opfylde bogføringskrav eller andre lovkrav, slettes oplysninger fra vores system.

I håb om, at mindst 100 personer vil støtte kunstmuseet på denne måde, takkes på forhånd for donationerne.

Henrik Saxgren, "Skumring, Mandø. 2019"
Henrik Saxgren, "Skumring, Mandø. 2019"