Protestantismen, allegori

Nicolai Abildgaard (1743-1809)

Protestantismen, allegori1809

  • Olie på lærred, 29 x 37 cm
  • RKMm0530
  • Udstillet på museet

Hvad sker der?

Det lille billede er en allegori; det vil sige en fortælling, hvor alle delene skal fortolkes. Allegorier findes især i ældre kunst. Kvinden forestiller den protestantiske kristendom, og hun er omgivet af genstande med symbolsk betydning.

Den store historiemaler

Nicolai Abildgaard var historiemaler og professor på Kunstakademiet. Historiemalere var tilknyttet hofferne i Europa, og de blev betragtet som de fornemste af alle kunstnere. Historiemalerier havde altid en morale som de fortalte gennem scener fra fortiden, fra Bibelen eller fra gammel mytologi. Det lille maleri var måske skitse til et større kunstværk, der aldrig blev lavet.

En allegori over protestantismen

Maleriet skal ses sammen med sit modstykke Den katolske verdensanskuelse, en allegori. Protestantismen har læsning af Det ny Testamente i centrum. Derfor ligger lovtavlerne med De 10 bud på jorden. De er så at sige tilbagelagte for kvinden, der holder en hyrdestav og læser i Bibelen på alteret. For protestanter er Guds budskab i Bibelen altså i højsædet.

Det store tab

En katastrofe ramte kongeslottet Christiansborg i 1794. ”Der brænder mit navn,” skulle Abildgaard have sagt. Han havde brugt 14 år af sit liv på at lave malerier til hoffet. Kun enkelte dele overlevede. Få årtier senere var allegoriske malerier med mange symboler gået af mode. Abildgaard er i dag kendt for sin mere personlige kunst, hvor han kommenterede sin egen tid ved at male litterære fortællinger og antikke myter.

Mere

Se modstykket Den katolske verdensanskuelse, en allegori
Se Abildgaards allegori Jupiter vejer menneskenes skæbne